• f0526b01.tif
 • g0303n02.tif
 • Tao_01_A
 • g0303_n01.tif
 • Tao_03_A
 • Tao_03_B
 • Tao_04_A
 • Tao_04_B
 • Tao_05_A
 • Tao_05_B
 • Tao_06_A
 • Tao_06_B
 • Tao_09_A
 • Tao_11_A
 • Tao_12_A
 • Tao_20A
 • Tao_23A
 • Tao_23B
 • Tao_23C
 • Tao_24B

Χαρακτηρίζεται από τον τετράγωνο σχεδιασμό των ποδιών και εισάγει στον διευθυντικό χώρο εκλεκτικά συναισθήματα και φινέτσα.

Παρελθόν και παρόν. Φυσικό φινίρισμα και γυαλί συνδυάζονται σε ένα έργο για τον δικό σας δημιουργικό χώρο εργασίας. Ο χώρος συμπληρώνεται από βοηθητικά έπιπλα, καθίσματα και αξεσουάρ που εμπνέονται από την αίσθηση του βόρειου ορθολογισμού και της ηλιακής θερμότητας.

DESIGNER: Sinetica Design Lab

ΕΤΑΙΡΙΑ: Sinetica Industries Srl

ΕΝΤΥΠΑ PDF: TAO CATALOG

Επιστροφή στα Προϊόντα